Využíváme cookies, abychom se ujistili, že vám VELUXShop bude fungovat správně. Zjistěte více na stránce Politika využívání cookies.

Přijmout
 

terms733

Obchodní podmínky

Toto jsou Obchodní podmínky internetového obchodu www.veluxeshop.cz, kterými se řídí přijímání objednávek společnosti VELUX Česká republika, s.r.o., (dále jen "společnost VELUX"). Tyto Obchodní podmínky jsou závazné, a proto Vám doporučujeme se s nimi podrobně seznámit. Pozornost věnujte především ustanovením o kupní ceně, podmínkách dodávání zboží, odpovědnosti, odstoupení od smlouvy a vracení kupní ceny zboží.

V případě jakýchkoli nejasností nás laskavě kontaktujte na adrese: VELUX Česká republika, s.r.o., Sokolova 1d, 619 00 Brno, telefon: 531 015 506, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pokud si přejete odeslat objednávku, přečtěte si tyto Obchodní podmínky a klikněte na ikonu "Souhlasím". Mějte prosím na paměti, že podmínky mohou být měněny a doplňovány.

Akceptováním těchto Obchodních podmínek a odesláním objednávky podáváte návrh k uzavření smlouvy o prodeji a dodání zboží se společností VELUX.

Uzavřít smlouvu mohou pouze osoby starší osmnácti let.

Tento webový obchod umožňuje nakupovat naše výrobky zákazníkům ze všech zemí EU. Pokud objednáváte mimo zemi České republiky a přeje si, aby byly výrobky dodány do země České republiky, postupujte podle pokynů na stránce s fakturační adresou.

Pokud chcete, aby byly výrobky odeslány do jiné země, navštivte prosím některý z našich dalších obchodů. Seznam obchodů VELUX je k dispozici na adrese www.veluxshop.com. Mohou platit zvláštní podmínky.

Objednávka

Odesláním objednávky vyjadřujete svůj souhlas:

  • s Obchodními podmínkami tohoto online obchodu
  • s cenou, za kterou je zboží nabízeno,
  • s tím, že uhradíte cenu v hotovosti při převzetí zboží (dobírkou),
  • s tím, že za účelem vyřízení objednávky shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje: jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu,
  • že kupní smlouva bude uzavřena podle práva České republiky.

 

Jak se dozvím, že byla moje objednávka přijata?

Po přijetí Vaší objednávky Vám zašleme potvrzení prostřednictvím e-mailu. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy obdržíte potvrzení o přijetí této objednávky. Objednané zboží Vám bude zasláno v nejkratším možném termínu. Za normálních okolností by Vám mělo být zboží doručeno během jednoho (1) týdne po přijetí objednávky. Pokud však objednáváte zboží speciálních barev, může se doba jeho doručení prodloužit na tři (3) týdny. U výrobků ve speciálních barvách je vždy uvedena poznámka o době doručení. Pokud je jednou objednávkou současně objednáváno standardní a speciální zboží, bude veškeré zboží doručenou současně ve lhůtě pro dodání speciálního zboží.

Pokud byste neobdržel(a) potvrzení o přijetí objednávky, laskavě nás prosím kontaktujte. Ujišťujeme Vás, že máme zájem na vyřízení Vaší objednávky co nejrychleji a bez zbytečné prodlevy, nemůžeme však přijmout odpovědnost za chyby při elektronickém přenosu dat.

Jaká je cena zboží?

Cenou objednaného zboží je cena stanovená na stránkách našeho online obchodu v okamžiku odeslání objednávky. Cena objednaného zboží, případné poplatky a celková cena budou vždy uvedeny v potvrzení objednávky.

Jak budu platit?

Platba ceny zboží se provádí v hotovosti při doručení.

Jak postupovat při doručení zboží?

Zákazník je povinen si zásilku při převzetí prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškozeních, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztrátě zásilky, tato poškození či ztráty reklamovat přímo u pracovníka České pošty hned při dodání nebo do 2 pracovních dní po jejím dodání. Při příjímání reklamace se pořídí písemný záznam o stavu reklamované zásilky (kopie tohoto záznamu na vyžádání dostane reklamující). Reklamace takto poškozeného zboží podléhá standardnímu reklamačnímu řádu České pošty

Záruka

Záruční doba zboží zakoupeného v tomto online obchodě činí dva (2) roky.

Pokud by mělo zboží vady, můžete v záruční době uplatnit odpovědnost za vady na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. [informace o záručním servisu].

Odpovědnost

Odpovědnost společnosti VELUX za škodu nemůže přesáhnout celkovou (účtovanou) cenu vadného nebo pozdě dodaného zboží.

Výhrada

Společnost VELUX použila veškeré dostupné technické prostředky aby byly barvy zboží zobrazeny co nejrealističtěji. Za případné rozdíly mezi zobrazením barvy na stránkách tohoto online obchodu a skutečnou barvou zboží nenese společnost VELUX odpovědnost.

Odstoupení od smlouvy, vrácení zboží a vrácení kupní ceny

Ve lhůtě 14 dnů od doručení zboží jste oprávněn(a) od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně nebo vrácením doručeného zboží. Lhůta k odstoupení od smlouvy je dodržena, pokud je v této lhůtě oznámení o odstoupení odesláno společnosti VELUX. Po doručení odstoupení od smlouvy a vrácení dodaného zboží jsme povinni vrátit Vám kupní cenu zboží.

Před vracením zboží nás laskavě informujte o čísle potvrzení objednávky a o Vašem jménu a adrese. Tyto informace jsou nezbytné pro vyřízení celé záležitosti bez zbytečných průtahů.

Zboží musí být vždy vráceno nepoškozené.

Dodané zboží vracíte společnosti VELUX na vlastní náklady. Pokud nám bude zboží vráceno na naše náklady, vyhrazujeme si právo účtovat Vám poplatek nepřevyšující náklady na vrácení zboží.Pokud s naším zbožím nejste spokojeni a přejete si ho z nějakého důvodu vrátit, kontaktujte prosím naše Centrum služeb zákazníkům, kde se dozvíte jak v takovém případě postupovat.

Řešení spotřebitelských sporů

Společnost VELUX Česká republika, s.r.o. IČ: 00532592 se sídlem Sokolova 654/1d, Horní Heršpice, 619 00 Brno informuje spotřebitele, že je možné vzniklé spory z uzavřených smluv řešit se společností VELUX Česká republika, s.r.o. prostřednictvím mimosoudního řešení sporu. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z uzavřených smluv je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

Další informace o mimosoudním řešení sporů naleznete https://www.coi.cz/informace-o-adr/

 
 

payment icon visacash on delivery smallpayment icon mastercard

signature dk

 
Zavřít x nahrávání . , 1 Přidávám do košíku Aktualizace košíku imp 2